โรงเรียนศึกษานารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ตรวจผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา2562
--------------------------------------------------------------------------------------------------
กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก