โรงเรียนศึกษานารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ตรวจผลการสอบโครงการศึกษานารี Pre ม.1 ปีการศึกษา 2562
--------------------------------------------------------------------------------------------------
กรอกหมายเลขประชาชน 13 หลัก