โรงเรียนศึกษานารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ตรวจผลการสอบโครงการศึกษานารี Pre ม.1 ห้องเรียนพิเศษ(SMTE) ปีการศึกษา 2565
--------------------------------------------------------------------------------------------------
กรอกหมายเลขประชาชน 13 หลัก