โรงเรียนศึกษานารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ระบบสมัครโครงการ ศึกษานารี Pre-Test(M.1) ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนปกติ)
 
 
!!!โปรดชำระค่าสมัครผ่านทางโมบายแบงค์กิ้ง เท่านั้น!!!
!!!เมื่อชำระค่าสมัครแล้วโปรดตรวจสอบสถานะการชำระเงินภายใน2-3วัน หลังจากชำระเงินแล้ว!!!